Algemene Voorwaarden

 

Laatst bijgewerkt: 07-07-2023

 

Welkom bij Beste Brein. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en de aankoop van online trainingen. Door gebruik te maken van onze website en/of het aankopen van online trainingen en e-book, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat je onze website verder verkent of een aankoop doet.

 

1. Gebruiksvoorwaarden

 

a. Toegang: Beste Brein verleent je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op onze website, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

b. Leeftijdsbeperking: Door gebruik te maken van onze website bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent. Minderjarigen mogen onze website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

 

c. Verantwoordelijkheid: Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig en correct gebruiken van de informatie, materialen en diensten op onze website. Beste Brein is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door jouw gebruik van onze website.

 

2. Intellectueel Eigendom

 

a. Auteursrecht: Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's en grafische elementen, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beste Brein.

 

b. Merken: Alle handelsmerken, logo's en servicemerken op onze website zijn eigendom van Beste Brein of derden. Het gebruik van deze merken is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

3. Aankoop van Online Trainingen

 

a. Bestellingen: Door een online training aan te schaffen, ga je een bindend contract aan met Beste Brein. Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie en beschikbaarheid.

 

b. Retourrecht: Voor online trainingen geldt geen retourrecht, tenzij anders vermeld op de productpagina of overeengekomen met Beste Brein. Lees de productbeschrijving en de voorwaarden zorgvuldig door voordat je een online training aanschaft.

 

3.1 Aankoop van e-books

 

Door een e-book aan te schaffen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

a. Eigendom en gebruik: Het gekochte e-book blijft ons eigendom en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het e-book is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, of op enige andere wijze worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

b. Beperkingen: Het e-book is alleen beschikbaar in digitale vorm en kan worden gedownload vanaf onze website na aankoop. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over de juiste apparatuur en software beschikt om het e-book te kunnen lezen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele compatibiliteitsproblemen met jouw apparaten of software.

 

c. Teruggave: Vanwege de aard van digitale producten kunnen wij geen terugbetalingen of ruilen bieden voor aangeschafte e-books, tenzij anders vermeld. Zorg ervoor dat je de beschrijving en voorbeeldfragmenten van het e-book zorgvuldig bekijkt voordat je tot aankoop overgaat.

 

d. Aansprakelijkheid: Beste Brein is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het e-book te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, of enige andere economische schade.

 

4. Betalingen

 

a. Prijs: De prijs van de online trainingen en e-book worden vermeld op onze website en is exclusief eventuele belastingen, heffingen of andere kosten, tenzij anders vermeld.

 

b. Betalingsmethoden: Betalingen worden geaccepteerd via de betaalmethoden die op onze website worden vermeld. Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan.

 

5. Privacybeleid

 

a. Persoonlijke informatie: Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie wordt geregeld door ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze website en het aankopen van online trainingen stem je in met de verwerking van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid.

 

6. Beperking van Aansprakelijkheid

 

a. Geen garanties: Beste Brein biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of effectiviteit van de online trainingen. Het gebruik van de online trainingen is op eigen risico.

 

b. Beperking van aansprakelijkheid: Beste Brein is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de online trainingen, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of enige andere economische schade, zelfs als Beste Brein op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

c. Resultaatgarantie: Beste Brein garandeert geen specifieke resultaten na het volgen van de online trainingen. Het behalen van succes hangt af van individuele inzet, vaardigheden en andere factoren buiten de controle van Beste Brein.

 

7. Wijzigingen en Beëindiging

 

a. Wijzigingen: Beste Brein behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. De bijgewerkte voorwaarden worden op onze website geplaatst. Door onze website te blijven gebruiken of een aankoop te doen na het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden, ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

 

b. Beëindiging: Beste Brein behoudt zich het recht voor om jouw toegang tot onze website en de online trainingen op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

 

Beste Brein

info@bestebrein.nl

KvK: 87417715

BTW: NL004410964b05

NL23 KNAB 0510 0448 91

 

Neem bij vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot onze algemene voorwaarden contact met ons op via bovenstaande gegevens. We staan klaar om je te helpen.

 

Bedankt voor het lezen van onze Algemene Voorwaarden. Indien je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze website vermeld staan. Jouw voortgezet gebruik van onze website en aankoop van online trainingen impliceert jouw instemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

Laatste update: 07-07-2023

 

Disclaimer

 

Laatst bijgewerkt: 07-07-2023

 

De informatie verstrekt op de website van Beste Brein is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig, betrouwbaar of actueel is. Het gebruik van de informatie op onze website is op eigen risico.

 

1. Geen professioneel advies

 

De informatie op onze website vormt geen professioneel advies op welk gebied dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, medisch, psychologisch, juridisch of financieel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voordat je beslissingen neemt op basis van de informatie die op onze website wordt verstrekt.

 

2. Externe links

 

Onze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor jouw gemak verstrekt. Beste Brein heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan. Het volgen van deze links is op eigen risico.

 

3. Geen garanties

 

Beste Brein biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de website, de inhoud, materialen, producten of diensten die op de website worden aangeboden. We kunnen niet garanderen dat onze website altijd foutloos, veilig of ononderbroken zal zijn. Het gebruik van onze website en de inhoud ervan is op eigen verantwoordelijkheid.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

 

Beste Brein is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of enige andere economische schade, zelfs als Beste Brein op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

5. Wijzigingen in de disclaimer

 

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te controleren op updates.

 

Neem bij vragen of opmerkingen over deze disclaimer contact met ons op via info@bestebrein.nl. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met deze disclaimer en aanvaard je de beperkingen en aansprakelijkheid zoals hierin uiteengezet.

 

Laatste update: 07-07-2023