Kijk naar de kern van gedrag, niet hoe die aan de oppervlakte naar bovenkomt

©Pexels

 

In ons dagelijks leven komen we vaak gedrag tegen dat we als vervelend ervaren. Dit kan variëren van iemand die niet meehelpt met opruimen, te laat komt, of gewoonweg chagrijnig is. Het is gemakkelijk om ons te focussen op deze zichtbare gedragingen en te proberen ze direct aan te pakken. Maar dat leidt niet altijd tot blijvende verandering. In deze blog gaan we dieper in op waarom het belangrijk is om naar de kern van het probleem te kijken en hoe je gedrag effectiever kunt veranderen.

 

Het begrijpen van gedrag aan de oppervlakte

Gedrag aan de oppervlakte is vaak een symptoom van een dieperliggend probleem. Wanneer we ons uitsluitend richten op deze oppervlakkige gedragingen, behandelen we slechts de symptomen, niet de oorzaak. Dit is vergelijkbaar met het proberen te genezen van een ziekte door alleen de zichtbare symptomen te behandelen zonder de onderliggende infectie aan te pakken. Het oppervlakkig aanpakken van deze problemen – door simpelweg te eisen dat iemand zijn gedrag verandert – is zelden succesvol omdat de kern van het probleem onaangeroerd blijft.

 

Dieper graven: Hoe kom je bij de kern?

Om effectief te zijn in het aanpakken van gedragsproblemen, moeten we de juiste vragen stellen en actief luisteren. Het begint met het stellen van open vragen die uitnodigen tot een dieper gesprek. In plaats van te oordelen of bevelen te geven, kun je vragen: "Hoe komt het dat je vaak te laat komt?" of "Wat maakt het moeilijk voor je om op te ruimen?" Vervolgens is het essentieel om actief te luisteren en oprechte interesse te tonen in het antwoord, zonder te onderbreken. Dit geeft de ander de ruimte om zijn of haar gevoelens en gedachten te uiten.

 

Daarnaast is het belangrijk om ondersteuning aan te bieden door te vragen hoe je kunt helpen. Dit kan de vorm aannemen van praktische ondersteuning, zoals hulp bij tijdmanagement, of emotionele steun, zoals het bieden van een luisterend oor. Wees empathisch en laat zien dat je de situatie vanuit het perspectief van de ander probeert te begrijpen, wat vertrouwen en openheid bevordert. 


Wil je werken aan zelfverzekerdheid en communicatie, check dan snel deze training.

๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Succesvol assertief in 2 weken!


Het voorkomen van mopperen

Mopperen is een natuurlijke reactie wanneer we geconfronteerd worden met gedrag dat ons stoort, maar het is zelden productief. Mopperen kan de ander defensief maken en de situatie verergeren. In plaats van te mopperen, probeer de volgende aanpak. Deze aanpak helpt niet alleen om de situatie te de-escaleren, maar bevordert ook een open dialoog en samenwerking.

 

  • Uit je bezorgdheid op een opbouwende manier: Zeg bijvoorbeeld, "Ik merk dat je vaak te laat komt, en dat baart me zorgen omdat..."
  • Stel een vraag: "Hoe komt het dat je moeite hebt met op tijd komen?"
  • Bied je hulp aan: "Wat kan ik doen om je te helpen op tijd te komen?"

 

Voor jezelf reflecteren

Het is belangrijk om te erkennen dat ook ons eigen gedrag aan de oppervlakte vaak een indicatie is van diepere issues. Neem de tijd om te reflecteren op je eigen gedrag en stel jezelf onderstaande vragen. Zelfreflectie kan ons helpen om niet alleen anderen beter te begrijpen, maar ook onszelf. Het stelt ons in staat om op een meer bewuste manier om te gaan met onze eigen gedragsuitdagingen. Observeer je gedrag en let op patronen en contexten waarin het gedrag zich voordoet. Dit kan inzicht geven in de triggers en onderliggende oorzaken.

 

  • Waarom reageer ik zo sterk op bepaald gedrag van anderen?
  • Wat zegt dit over mijn eigen gevoelens en ervaringen?
  • Welke onderliggende oorzaken kunnen mijn gedrag beïnvloeden?

 

 

 

Het aanpakken van gedragsproblemen door te kijken naar de kern van het probleem in plaats van de oppervlakkige uiting is essentieel voor duurzame verandering. Door open vragen te stellen, actief te luisteren, empathisch te zijn en geduldig te ondersteunen, kunnen we effectiever helpen. Niet alleen bevordert dit de groei en het welzijn van anderen, maar het helpt ook onszelf om beter te begrijpen en te groeien. Uiteindelijk leidt dit tot een meer harmonieuze en begripvolle omgeving voor iedereen.