Omgaan met het gevoel van verdediging tegen mensen

©Pexels

 

Het gevoel dat je je voortdurend moet verdedigen tegen anderen kan een enorme tol eisen op zowel je mentale welzijn als je relaties met anderen. Het kan leiden tot stress, uitputting en onnodige conflicten. Het is daarom belangrijk om te begrijpen waar dit gevoel vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan. In deze blog bieden we inzichten en praktische tips om dit gevoel te beheersen en je communicatie te verbeteren.

 

Het begrijpen van de situatie

Wanneer je jezelf constant in een verdedigende houding bevindt, is het belangrijk om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken. Soms kan het voelen alsof anderen aanvallend zijn, terwijl ze eigenlijk gewoon informatie delen of hun standpunt uiten. Het is essentieel om jezelf af te vragen of de opmerkingen of acties van anderen werkelijk bedoeld zijn als een aanval, of misschien gewoon als een mededeling.

 

Waarom voel je je aangesproken of aangevallen?

Het is belangrijk om te reflecteren op de redenen waarom je je vaak persoonlijk aangesproken of aangevallen voelt. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 

1. Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Een laag zelfbeeld of gebrek aan zelfvertrouwen kan ertoe leiden dat je opmerkingen van anderen sneller als kritiek opvat. Werk aan het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen om je minder snel aangevallen te voelen.

   

2. Eerdere ervaringen: Negatieve ervaringen uit het verleden kunnen ervoor zorgen dat je sneller in de verdediging schiet. Herinneringen aan eerdere kritiek of aanvallen kunnen je waakzaam maken voor mogelijke herhaling.

 

3. Misinterpretatie van intenties: Vaak nemen we aan dat de intenties van anderen negatief zijn, terwijl dit niet altijd het geval is. Het is essentieel om te leren de bedoelingen van anderen juist te interpreteren.


Wil je werken aan zelfverzekerdheid en communicatie, check dan snel deze training.

๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

Succesvol assertief in 2 weken!


Reflecteren op de werkelijke intenties van anderen

Voordat je defensief reageert, is het nuttig om te overwegen hoe iemand iets zou kunnen bedoelen. Stel jezelf de volgende vragen:

 

Is de opmerking vijandig of slechts een mededeling?: Niet elke opmerking is bedoeld als aanval. Probeer objectief te beoordelen of er werkelijk sprake is van een aanval, of dat het een neutrale of zelfs behulpzame opmerking is.

Wat zijn de mogelijke bedoelingen achter de opmerking?: Mensen kunnen verschillende redenen hebben voor wat ze zeggen, waaronder goede bedoelingen. Geef anderen het voordeel van de twijfel en probeer hun perspectief te begrijpen.

 

Onderzoek je eigen triggers

Het is ook belangrijk om regelmatig zelfonderzoek te doen en te achterhalen waarom je jezelf voortdurend moet verdedigen. Zijn er diepgewortelde overtuigingen of onzekerheden die dit gedrag veroorzaken? Door deze onderliggende oorzaken aan te pakken, kun je werken aan het verminderen van het gevoel van verdediging en meer innerlijke rust vinden.

 

 

Het gevoel dat je je voortdurend moet verdedigen tegen anderen kan een uitputtende ervaring zijn, zowel mentaal als emotioneel. Door de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, bewust te worden van je triggers, effectief te communiceren, feiten tegenover gevoelens te plaatsen en zelfonderzoek te doen, kun je leren om beter om te gaan met dit gevoel en meer innerlijke rust te vinden in je interacties met anderen.